ONCOLOGISCHE VOETVERZORGING (OVV)

Als pedicure in oncologische voetverzorging, heeft Marjoleine Jansen een gedegen opleiding gevolgd. Wij kunnen dan ook een veilig en doelmatig voetzorgverleningstraject inzetten, in afstemming met uw behandelend arts. Bent u onder behandeling als kankerpatiënt, dan moet u altijd een verwijsbrief van de behandelaar overleggen met toestemming om een pedicurebehandeling te mogen ondergaan. Ook moet de OVV worden geïnformeerd over de medicijnen en behandelvorm(en) die u ondergaat.

Wanneer bij u kanker is geconstateerd, moet u vaak slecht nieuws verwerken. Een oncologisch voetverzorger gaat hiermee – en met de emoties die daarbij horen – op een professionele manier om. Gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk; de medisch pedicure is gebonden aan het beroepsgeheim.

Waarom de specialisatie oncologische voetverzorging?

Behandelingen met chemotherapie, doelgerichte therapie en bestralingen geven vaak bijwerkingen aan nagels, haren en huid; dus óók aan de voeten. U kunt zenuwbeschadigingen krijgen, waardoor het lijkt of u op watten loopt of dat mieren onder uw huid kruipen. U kunt pijnklachten ervaren die uw mobiliteit ernstig aantasten. Daarom is het belangrijk dat uw voeten behandeld en verzorgd worden door een gespecialiseerde oncologisch voetverzorger. Het doel van oncologische voetzorg is de voeten van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden.

Het is belangrijk dat uw voeten in optimale conditie worden gebracht, vóórdat de behandelingen starten. Uw weerstand kan tijdens de chemokuren verminderen en dan mag er mogelijk tijdelijk geen pedicure behandeling gegeven worden. Klachten van oncologische behandelingen kunnen maanden tot jaren blijven bestaan. De OVV heeft veel kennis over producten die uw voeten en huid bescherming geven, waardoor klachten kunnen worden voorkomen of opgeheven.

Vergoeding zorgverzekeraars

Een aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt oncologische voetverzorging. Niet altijd vanuit de basis- of aanvullende verzekering, maar regelmatig vanuit een zgn. calamiteitenpotje. Dit moet u aanvragen, samen met een verwijsbrief en factuur van de behandeling

Gevolgen van chemokuren

Een bijwerking van chemotherapie is het hand- voetsyndroom. Mogelijke klachten zijn: blaren, pijn, gevoeligheid, infecties, roodheid, zwelling, schilferende of vervellende huid en jeuk. Krijgt u dergelijke klachten, neem dan contact op met uw behandeld arts. Soms is aanpassing van medicatie nodig. Tijdens de chemokuur bent extra gevoelig voor infecties.

Tijdens of na de chemokuren kunt u last krijgen van:
Veranderingen aan huid, zoals: droogheid, schilfers, overmatige eeltvorming, blaren, pijn, verkleuringen en jeuk.
Veranderingen aan de nagels, zoals: groeistoornissen, loslating van het nagelbed, gespleten nagels, verdikkingen en verkleuringen van de nagels en toenemende infectiegevoeligheid.
Veranderingen aan de voeten, zoals: beschadigingen aan uiteinden van zenuwbanen (perifere neuropathie), vermindering van tastzin, veranderd gevoel in de voeten (gevoel op watten te lopen), koude voeten.

Wat houdt een behandeling oncologische voetverzorging in?

• Verwijderen van pathologisch eelt
• Verdikte nagels dunner frezen
• Ingegroeide nagels reguleren
• Gespleten nagels repareren
• Cosmetische voetzorg verlenen
• Voet- en onderbeenmassage
• Signaleren, doorverwijzen indien van toepassing

Huid en nagels hebben een belangrijke signaalfunctie. Veranderingen kunnen aanleiding zijn voor verwijzing naar uw behandelend arts of podotherapeut. De oncologisch voetverzorger kan hierin een belangrijke rol vervullen.

CODECERTIFICAAT

Het codecertificaat geeft aan dat wij als pedicure voldoen aan alle wettelijke- en branche-eisen die worden gesteld aan hygiëne, milieu en arbeidsomstandigheden.